VD149

6GB/ngày data 4G

200 phút gọi ngoại mạng

1500 phút gọi và 200 SMS nội mạng

Giá cước: 149.000 đồng/tháng

Danh mục:
.
.
.
.