INTERNET

 • Đường truyền Internet siêu tốc 40Mbps
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 165.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 80Mbps
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 180.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps
 • Trang bị Modem Wifi + 01 bộ Mesh Wifi
 • Giá niêm yết 220.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 150Mbps
 • Trang bị Modem Wifi + 02 bộ Mesh wifi
 • Giá niêm yết 240.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 200Mbps
 • Trang bị Modem Wifi + 03 bộ Mesh wifi
 • Giá niêm yết 290.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps Luồng ưu tiên, Miễn Phí 1 ip Tĩnh
 • Trang bị Modem 2 băng tầng
 • Giá niêm yết 600.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi + 02 bộ Mesh Wifi
 • Giá niêm yết 255.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 200Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi + 03 bộ Mesh Wifi
 • Giá niêm yết: 305.000 đồng /tháng 
 •  
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng TV thường

 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 40 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi + 01 Smart Box MyTivi
 • Giá niêm yết 230.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 40Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 193.500 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 80Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 208.500 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi + 01 bộ Mesh Wifi
 • Giá niêm yết 238.500 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH – DI ĐỘNG

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 80Mbps + Truyền hình 150 kênh + 15GB data 3G/4G 
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 239.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G 
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 289.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh +60GB data 3G/4G 
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 269.000 đồng /tháng 
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ SAU

VD149

 • 6GB/ngày data 3G/4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 1500 phút gọi và 200 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết 149.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 249

 • 2GB/ngày data 3G/4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 249.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 349

 • 4GB/ngày data 3G/4G
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 249.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

 • 3 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
 • Giá niêm yết 840.000 đồng/ 12 tháng

SCLUB 12 THÁNG

 • 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
 • 50 phút ngoại mạng phút thoại ngoại mạng
 • 4 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Truy cập không giới hạn data ứng dụng Zalo
 • Giá niêm yết 890.000 đồng/ 12 tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)- 
 • 200 SMS nội mạng
 • 200 phút di động ngoại mạng
 • 4 GB data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • Giá niêm yết 1.040.000 đồng/ 12 tháng

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ