INTERNET

 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 165.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 150Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 180.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 200Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 209.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 219.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 249.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet siêu tốc 500Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 350.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

INTERNET + WIFI MESH

 • Internet 100Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 195.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 150Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 210.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 200Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 239.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 249.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 309.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá chỉ từ: 430.000 đ/tháng
Xem chi tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 185.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 190.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 200Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 219.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết 229.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá niêm yết: 259.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng TV thường

 • Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 40 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz + 01 Smart Box MyTivi
 • Giá niêm yết 205.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH – DI ĐỘNG

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 150Mbps + Truyền hình 150 kênh + 15GB data 3G/4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 239.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 289.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh +60GB data 3G/4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá niêm yết 269.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ SAU

VD150

 • 2GB/ngày data 3G/4G
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)
 • Giá niêm yết 150.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 249

 • 10GB/ngày data 3G/4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 249.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 349

 • 10GB/ngày data 3G/4G
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 349.000 đồng /tháng
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

 • 1 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)
 • Giá niêm yết 1.080.000 đồng/ 12 tháng

VD120N

 • 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
 • 50 phút ngoại mạng phút thoại ngoại mạng
 • 1.5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Giá niêm yết 1.440.000 đồng/ 12 tháng
 • Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (tối đa 1500 phút)
 • 200 phút di động ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng Vinaphone
 • 6 GB data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD)
 • Giá niêm yết 1.908.000 đồng/ 12 tháng

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ