INTERNET WIFI

 • Đường truyền Internet 100Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 165.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet 150Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 180.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet 200Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 209.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet 250Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 219.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet 300Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 249.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết
 • Đường truyền Internet 500Mbps
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 350.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

INTERNET + WIFI MESH

 • Internet 100Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 195.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 150Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 210.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 200Mbps + 01 Wifi Mesh 5
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 239.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 249.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 309.000 đ/tháng
Xem chi tiết
 • Internet 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
 • Bảo mật Internet GreenNet
 • Giá cước: 430.000 đ/tháng
Xem chi tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet 100Mbps,Truyền hình 180 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 185.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet 150Mbps, Truyền hình 180 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 190.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV3 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet 200Mbps, Truyền hình 180 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 219.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV1 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet 250Mbps, Truyền hình 180 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước 229.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng Smart TV

 • Đường truyền Internet 300Mbps, Truyền hình 180 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz
 • Giá cước: 259.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

HomeTV2 – sử dụng TV thường

 • Đường truyền Internet 100Mbps, Truyền hình 40 kênh
 • Trang bị Modem Wifi băng tần 5Ghz + 01 Smart Box MyTivi
 • Giá cước 205.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

INTERNET – TRUYỀN HÌNH – DI ĐỘNG

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 150Mbps + Truyền hình 150 kênh + 15GB data 4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá cước: 239.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá cước: 289.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

Home Tiết Kiệm – sử dụng Smart TV

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh +60GB data 4G
 • Trang bị Modem Wifi
 • Giá cước: 269.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ SAU

VD150

 • 2GB/ngày data 4G
 • Cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (1.500 phút)
 • 80 phút thoại ngoại mạng
 • Giá cước: 150.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 249

 • 10GB/ngày data 4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • Giá cước: 249.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

Thương gia 349

 • 10GB/ngày data 4G
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá cướ c: 349.000 đồng/tháng
Xem Chi Tiết

DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

 • 1 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
 • Cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (1.500 phút)
 • 30 phút thoại ngoại mạng
 • Giá cước: 1.080.000 đồng/12 tháng

VD120N

 • 1500 phút thoại di động nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng phút thoại ngoại mạng
 • 1.5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Giá cước: 1.440.000 đồng/12 tháng
 • Cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (1500 phút)
 • 200 phút di động ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng Vinaphone
 • 6 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Truyền hình MyTV: 140 kênh có các kênh VTVCab, VOD)
 • Giá cước: 1.908.000 đồng/12 tháng