INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Gói Cước Hình thức hòa mạng Cước /tháng Cước /tháng Khuyến Mãi
Fast40+
40Mbps
512 Kbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

440.000đ

440.000đ  Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 440.000đ Tặng 3 tháng
Fast50
50 Mbps
784 Kbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

660.000đ

660.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 660.000đ Tặng 3 tháng
Fast60
60Mbps
1Mbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

880.000đ

880.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 880.000đ Tặng 3 tháng
Fast60+
60Mbps
2Mbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

1.400.000đ

1.400.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 1.400.000đ Tặng 3 tháng
Fast80
80Mbps
1,5Mbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

2.200.000đ

2.200.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 2.200.000đ Tặng 3 tháng
Fast80+
80Mbps
3Mbps
Free 01 IP tĩnh
Đóng trước 06 tháng  

3.300.000đ

3.300.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 3.300.000đ Tặng 3 tháng
Fast100
100Mbps
2Mbps
    Free 01 IP      + 01 block
Đóng trước 06 tháng  

4.400.000đ

4.400.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 4.400.000đ Tặng 3 tháng
Fast100+
100Mbps
3Mbps
     Free 01 IP      + 01 block
Đóng trước 06 tháng  

6.600.000đ

6.600.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 6.600.000đ Tặng 3 tháng
Fast120
120Mbps
3Mbps
    Free 01 IP      + 02 block
Đóng trước 06 tháng  

9.900.000đ

9.900.000đ Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng 9.900.000đ Tặng 3 tháng
Liên hệ ngay: 09.1900.1789 Bấm để tải bảng giá